• Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Jadacha w Zarębkach
    • Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Jadacha w Zarębkach
    • Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Jadacha w Zarębkach
    • Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Jadacha w Zarębkach
   • PROJEKT ROZWÓJ TECHNIK INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH

   • Projekt pn. Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniówwspółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizowany w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego – Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

    Projekt realizowany na podstawie umowy nr RPPK.09.02.00-18-0094/17-00 zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. Adama Stanisław Naruszewicza 11, 35 – 055 Rzeszów, a Gminą Kolbuszowa, z siedzibą przy Obrońców Pokoju 21, 36–100 Kolbuszowa

    Wiecej informacji pod adresem:

    http://www.kolbuszowa.pl/58-tik/3546-o-projekcie.html

  • AKTUALNOŚCI

     • LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI

      Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów

      w ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoły otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, pracy zespołowej, dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Wśród zakupionych sprzętów znalazły się m.in.: drukarka 3D, długopisy 3D, kamera cyfrowa, LEGO Edukation, zestawy do nauki kodowania i programowania, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, sprzęty AGD (robot planetarny, opiekacz, blender) i wiele innych.

     • Pierwszy Dzień Wiosny 21.03.2022r.

      Astronomiczna przyszła wczoraj, ale kalendarzową powitaliśmy w szkole. Najpierw w grupach powstawały portrety Pani Wiosny. Potem wszyscy chwalili się swoją pomysłowością w zamienianiu tornistrów i plecaków szkolnych na... dziwne rzeczy. Na końcu przyłączyliśmy się do obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa, a własnie dziś każdy do szkoły przyszedł w różnokolorowych skarpetkach.

     • Święto liczby Pi 15.03.2022r.

      Nasza szkoła włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Liczby Pi, który przypada 14 marca, ale ze względów organizacyjnych przełożyliśmy je na dziś. Z tej okazji na uczniów czekały różne niespodzianki. Klasy 1-3 wykonywały plakat z liczbą Pi, rozwiązywały różne zadania matematyczne i budowały miasto Pi z klocków. Klasy 4-8 tworzyły plakaty o tajemniczej liczbie, obliczały Pi oraz tworzyły miasto Pi na niebie. Karolina z piątej klasy udowodnła, że zna rozwinięcie liczby pi do 50 pozycji po przecinku! Na koniec dla wszystkich był słodki poczęstunek - Pi babeczka.

  • Dziennik elektroniczny
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Kalendarz

    brak danych