Wtorek 11.12.2018

Nawigacja

Dziennik elektroniczny

Szkoła Podstawowa

im. Andrzeja Jadacha w Zarębkach

PROJEKT ROZWÓJ TECHNIK INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH

Projekt pn. Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniówwspółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizowany w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego – Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany na podstawie umowy nr RPPK.09.02.00-18-0094/17-00 zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. Adama Stanisław Naruszewicza 11, 35 – 055 Rzeszów, a Gminą Kolbuszowa, z siedzibą przy Obrońców Pokoju 21, 36–100 Kolbuszowa

Wiecej informacji pod adresem:

http://www.kolbuszowa.pl/58-tik/3546-o-projekcie.html