• Samorząd Szkolny

    •  

      

     Opiekun Samorządu Szkolnego w roku szkol.2022/2023:       pani mgr Bożena Mazurek

      

     Przewodniczący Samorządu Szkolnego: Filip Wesołowski

     Zastępca: 

     Sekretarz: 

      

      

     Przedstawiciel naszej szkoły w Młodzieżowej Radzie Miejskiej: Mateusz Micek