• OMNIBUS 2019

     • 6 grudnia odbył się Szkolny Mikołajkowy Konkus Wiedzy "Omnibus 2019". Przystąpili do niego wszyscy uczniowie kl. I-VIII. Uczestnicy zmagali się z pytaniami z różnych przedmiotów i wiedzy ogólnej. W każdej kategorii wiekowej przyznany został tytuł Omnibus oraz nogrody za II i III miejsce.

      W kategorii klas I-III: 

      tytuł Omnibus 2019 otrzymał Jakub Fietko kl.III

      II miejsce - Karol Rząsa kl.II

      III iejsce - Lena Jadach kl.I

      W kategorii klas IV-VI: 

      tytuł Omnibus 2019 otrzymał Michał Stochel kl.VI

      II miejsce - Anita Zawisza kl.IV

      III miejsce - Nataniel Grządziel kl.V

      IV miejsce- Julia Kłoda kl.V

      W kategorii klas VII-VIII: 

      tytuł Omnibus 2019 otrzymał Kacper Bońdos kl.VIII

      II miejsce - Natalia Chachor kl.VIII

      Dla zwycięzców były dyplomy i nagrody rzeczowe, dla pozostałych uczestnikw słodycze. Wszystkim serdecznie gratulujemy.