• LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI

     •    Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów

       w ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoły otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, pracy zespołowej, dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Wśród zakupionych sprzętów znalazły się m.in.: drukarka 3D, długopisy 3D, kamera cyfrowa, LEGO Edukation, zestawy do nauki kodowania i programowania, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, sprzęty AGD (robot planetarny, opiekacz, blender) i wiele innych.

       Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który będzie uatrakcyjniał zajęcia szkolne, pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych.