• KONKURS

     • BEZPIECZNY INTERNET

                      Zapraszam do udziału w szkolnym konkursie promującym                                Dzień Bezpiecznego Internetu

      I . CELE KONKURSU:

      - propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu,

      - uświadamianie uczniom  zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu,

      - wzmacnianie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności.


      II. KATEGORIE KONKURSOWE:

      Kategoria I -dla uczniów klas 0-III

      Temat zadania: Bezpieczeństwo w sieci

      Plakat, rysunek jak wyobrażasz sobie Strażnika Internetu (format A3, technika dowolna)


      Kategoria II -dla uczniów klas 0-III

      Temat zadania: Bezpieczeństwo w sieci

      Przestrzenny model wirusa komputerowego (prace można wykonać z wszystkich dostępnych materiałów)


      Kategoria III -dla uczniów klas IV-VIII

      Temat zadania: Zagrożenia w sieci, Bezpieczne korzystanie z Internetu

      Animacja komputerowa w programie Scratch lub prezentacja multimedialna


      Kategoria IV -dla uczniów klas IV-VIII

      Temat zadania: Zagrożenia w sieci

      Prace plastyczne na wybrany temat: „Jak bezpiecznie spędzać czas wolny w sieci”, „Jestem bezpieczny w sieci” (format A3, technika dowolna, można wprowadzać dodatkowe teksty)


      Kategoria V -dla uczniów klas IV-VIII

      Temat zadania: Zagrożenia w sieci

      Hasło, rymowanka na temat -Bezpieczeństwo w sieci lub Zagrożenia w sieci. (format A3, technika dowolna, hasło, rymowanka powinno być widoczne z większej odległości, można je wzbogacić o elementy graficzne, hasło może być oryginalne lub z tytułem konkursu)


      III. WARUNKI UCZESTNICTWA

      - Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów

      - Każdy uczeń może wziąć udział w kilku kategoriach konkursowych,

      - Prace należy wykonywać indywidulnie

      - Prace oceniane będą w następujących kategoriach: kl. 0 – III i IV – VIII,


      Termin składania prac 28 luty 2020r.