• OMNIBUS 2019

     • 6 grudnia odbył się Szkolny Mikołajkowy Konkus Wiedzy "Omnibus 2019". Przystąpili do niego wszyscy uczniowie kl. I-VIII. Uczestnicy zmagali się z pytaniami z różnych przedmiotów i wiedzy ogólnej. W każdej kategorii wiekowej przyznany został tytuł Omnibus oraz nogrody za II i III miejsce.

      W kategorii klas I-III: 

      tytuł Omnibus 2019 otrzymał Jakub Fietko kl.III

      II miejsce - Karol Rząsa kl.II

      III iejsce - Lena Jadach kl.I

      W kategorii klas IV-VI: 

      tytuł Omnibus 2019 otrzymał Michał Stochel kl.VI

      II miejsce - Anita Zawisza kl.IV

      III miejsce - Nataniel Grządziel kl.V

      IV miejsce- Julia Kłoda kl.V

      W kategorii klas VII-VIII: 

      tytuł Omnibus 2019 otrzymał Kacper Bońdos kl.VIII

      II miejsce - Natalia Chachor kl.VIII

      Dla zwycięzców były dyplomy i nagrody rzeczowe, dla pozostałych uczestnikw słodycze. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

       

     • Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników SP. Zarębki

       

       

      Tożsamość Administratora

      Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. A. Jadacha w Zarębkach, mająca swoją siedzibę w Zarębkach pod nr 73.

      Dana kontaktowe Administratora

      Administratora reprezentuje Dyrektor Szkoły, Pan Marek Wesołowski - nr tel. 17 22 71 627, e-mail  spzarebki@poczta.onet.pl

      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

      IOD- nr tel. 17 2270 280, e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl

      Cele przetwarzania
      i podstawa prawna

      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w ściśle określonym minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu/celów:

       

      1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Zespole Oświatowym Miasta i Gminy Kolbuszowa,
      2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Zespołu Oświatowego Miasta i Gminy Kolbuszowa,
      3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody.

      Odbiorcy danych

      1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
      2. inne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. obsługa informatyczna, Usługi IT, usługa medyczna, itp.)

      Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

      Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.

      Okres przechowywania danych

      Dane osobowe przetwarzane przez Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie
       z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy lub do czasu wycofania zgody.

      Prawa podmiotów danych

      Każda osoba, z wyjątkiem zastrzeżonymi przepisami prawa, ma :

       1. prawo do dostępu do danych jej dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
       2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
       3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
       4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
       5. prawo do przenoszenia danych osobowych,
       6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

      Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

      Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

      Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą tradycyjną oraz  elektroniczną Zespołu Oświatowego Miasta i Gminy Kolbuszowa. W razie niepodania danych osobowych, Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa nie będzie w stanie świadczyć wskazanych usług. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne.

       

      Wszystkie dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

       

     • Święto Patrona

     • 16 października obchodziliśmy świato szkoły. W tym dniu odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Patrona oraz pasowanie uczniów klasy pierwszej. Uczniowie kl. VI i VIII przygotowali montaż słowo - muzyczny poswiecony naszemu patronowi Andrzejowi Jadachowi. Następnie uczniowie klasy pierwszej udowodnili, że już dużo wiedzą i zostali pasowanie na pierwszoklasistów.

     • IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     • 4 października obchodziliśmy w naszej szkole IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Akcja związana z WMTday ma na celu uświadamiać wszystkim, iż tabliczka mnożenia jest niezbędna w życiu. W tym dniu został przeprowadzony egzamin z tabliczki mnożenie, uczniowie, którzy bezbłędnie udzielili odpowiedzi na 5 przykładów otrzymali tytułu "Eksperta Tabliczki Mnożenia". Niektórzy uczniowie przeczytali ułożone przez siebie rymowanki matematyczne. Uczniowie klas IV-VIII rozwiązywali zagadki matematyvzno - logiczne, za które zwycięzcy otrzymali dyplomy i nogrody rzeczowe.

     • WITAJCIE W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2019/2020

     •               Znowu zaczynamy zajęcia - starsi o wakacje i  z nowymi siłami. Obyśmy ten rok zakończyli mądrzejsi, bogatsi w wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Szczególne życzenia dla tych, którzy przyszli pierwszy raz.      

       

                                                                 

    • Spotkanie Wigilijne
     • Spotkanie Wigilijne

     •         Jak co roku w ostatni dzień zajęć szkolnych przed świętami Bożego Narodzenia wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym. Uczniowie pod opieką ks. Marka Prajsnara i pani Iwony Rauch-Margańskiej przygotowali piękne Jasełka. Po występie odbył się koncert kolęd oraz wręczenie nagród za szkolne konkursy: świąteczny i "Moje pasje i zainteresowania". Nastepnie wszyscy podzielili się opłatkiem, złożyli sobie życzenia  i zjedli barszcz wigilijny przygotowany przez panią Jasię i panią Marysię.  Na koniec uczniowie i rodzice mogli obejrzeć galerię prac konkursowych. Życząc sobie Wesołych Świąt rozeszliśmy się do domów.

    • Zwiedzanie Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie
     • Zwiedzanie Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie

     •  

                W poniedziałek 11 grudnia uczniowie klas IV –VII wraz z opiekunami wybrali się do Nowej Dęby na przedstawienie  „Książe i żebrak”, które obejrzeli w Samorządowym Ośrodku Kultury. Ciekawą atrakcja wyjazdu było  zwiedzanie jedynego w Polsce i pierwszego na świecie Muzeum Bombki Choinkowej.  W muzeum znajdują się  setki ozdób choinkowych z całego świata w stylu amerykańskim, ale także wiktoriańskim, francuskim i norweskim. Jest też tajemniczy halloweenowy zakątek. Pod opieką przewodnika oglądaliśmy stanowiska z choinkami, podziwialiśmy piękne ozdoby i świąteczny wystrój muzeum. Obejrzeliśmy cały proces wyrobu ozdób choinkowych oraz pracownię, w której panie ręcznie malują każdą bombkę. Atrakcyjnym punktem wycieczki były warsztaty plastyczne, podczas których każdy ozdabiał bombkę według własnego pomysłu.  Niektórzy przekonali się, że praca ta wymaga nie tylko talentu ale i ogromnej cierpliwości. Mimo wszystko każdy był dumny ze swojego dzieła. W czasie gdy nasze prace schły mogliśmy w firmowym sklepie oglądać najnowsze wzory oraz kupić piękne ozdoby, które zawisną na naszych choinkach. Na pamiątkę pobytu w muzeum każdy uczestnik wycieczki otrzymał bombkę, własnoręcznie wykonaną podczas warsztatów, chętni zamówili też bombki z imieniem lub dedykacją dla bliskich Wycieczka dostarczyła wszystkim niezapomnianych wrażeń i wprowadziła w atmosferę świąt.

     • Konkurs świąteczny

       

       

      Zapraszamy wszystkich do udziału w szkolnym konkursie świątecznym.

                    

      Cele konkursu:

      1. Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia wśród uczniów,
      2. Pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,
      3. Prezentowanie swoich osiągnięć twórczych.

       

      Tematyka:

      1. Kartka świąteczna (format A5)
      2. Ozdoba choinkowa (anioł, bombka, itp.)
      3. Stroik bożonarodzeniowy

       

      Regulamin konkursu:

      1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów,
      2. Prace oceniane będą w następujących kategoriach:  kl. 0 – III              i IV – VII,
      3. Technika wykonania dowolna,

       

      Kryteria oceny:

      1. oryginalność i pomysłowość
      2. brak elementów gotowych,
      3. estetyka i samodzielność wykonania

       

       

      Termin składania prac do 15 grudnia 2017 r.

       

      Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

       

     • KONKURS

      Na podsumowanie projektu zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w szkolnym konkursie           

        „Moje pasje i zainteresowania”

      CELE KONKURSU:                                                                                                                               -  zainteresowanie dzieci i młodzieży różnymi formami spędzania wolnego czasu,                         -  dzielenie się z innymi swoimi pasjami i zainteresowaniami,                                                         - rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej uczestników konkursu.     

              Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach wiekowych:

      klasy 0-III -  kategoria plastyczna

                Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie techniką dowolną pracy plastycznej    przedstawiającej indywidualne pasje i zainteresowania dzieci. Format pracy A3, praca nie może być wykonana z materiałów nietrwałych. Każdą pracę należy podpisać na odwrocie: imię i nazwisko, klasa oraz tytuł pracy.   

         Prace oceniane będą wg następujących kryteriów:                                                                             - estetyka wykonania pracy,                                                                                                                   - oryginalność, pomysłowość,                                                                                                                 - zgodność z tematem,                                                                                                                            - samodzielność wykonania pracy       

      klasy IV-V forma dowolna (opowiadanie, film (max. 5 min), pokaz zdjęć)

               Uczestnik konkursu ma za zadanie zaprezentować swoje pasje, zainteresowanie w sposób pomysłowy, niestandardowy i twórczy. Forma zaprezentowania pracy dowolna (plakat, pokaz filmu, slajdów, zdjęć itp.)     

            Kryteria oceny:                                                                                                                                        - zgodność z tematem,                                                                                                                           - pomysłowość i oryginalność formy,                                                                                                       - zastosowane efekty.       

      klasy VI-VII przygotowanie prezentacji multimedialnej

                 Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu przez uczestnika prezentacji multimedialnej ukazującej jego pasje i zainteresowania. Dopuszczalna ilość slajdów od 10 do 15 max. Prace należy dostarczyć na dowolnym nośniku danych: płyta CD, Pendrive lub drogą elektroniczną.

          Kryteria oceny:                                                                                                                               - zgodność z tematem,                                                                                                                   - pomysłowość i oryginalność formy,                                                                                              - zastosowane efekty.                                                                                                                                                                   

                                                        Prace należy składać do 15 grudnia 2017r.

         

          Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie                               

       

     • Kolejny sukces

     •         Mateusz Bańka i Norbert Mokrzycki z 7 klasy udowonili, że są bardzo dobrzy.  W kolejnej odsłonie konkursu wiedzowego Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Bukowcu, tym razem poświęconemu Marii Skłodowskiej-Curie, chłopcy zajęli I miejsce. Również w tym konkursie wyróżnienie zdobył Natan Tylutki z klasy 4 za list do znanej noblistki. Wszystkim gratulujemy.

                                                        

     • Robótki ręczne mogą być pasjonujące

     • W ramach akcji  "Życie z pasją" pani Iwona Rauch-Margańska podzieliła się z nami swoją fascynacją robótkami ręcznymi. Mając zręczne ręce i głowę pełną pomysłów, można wyczarować piękne rzeczy.  Efektem spotkania będzie najprawdopodobniej stworzenie  koła   zainteresowań.   Swoimi  wyrobami  będziemy  dzielić  się  na  stronie  szkoły  i  na  facebooku.   Zapraszamy do współpracy!

       

    • Wspaniały, podwójny sukces naszej szkoły
     • Wspaniały, podwójny sukces naszej szkoły

     •       3 listopada nasi uczniowie zdobyli dwa pierwsze miejsca na Powiatowym Konkursie Piosenki Patriotycznej w ZS nr 1 w Kolbuszowej. W kategorii solistów klas I -III najlepsza była nasza Julia Kłoda z piosenką "Jak długo w sercach naszych", w ktegorii zespołów nasi z pieśnią "Pierwsza kwadrowa" teraz w powiększonym składzie: Natalia Micek, Kaja Opalińska, Anita Zawisza, Wiktoria Zawisza, Wiktoria Nowak, Julia Kłoda, Klaudia Kubiś, Justyna Babiarz, Maja Kubiś, Filip Wesołowski, Kacper Bońdos, Kamil Nowak, Norbert Mokrzycki, Mateusz Bańka i Michał Stochel.                                                                                                                                                       Gratulujemy! Jesteśmy z Was dumni.

       

    • Dzień Kundelka w naszej szkole
     • Dzień Kundelka w naszej szkole

     •        Dzień Kundelka to święto wszystkich psów i innych zwierząt nierasowych. Obchodzone jest corocznie w dniu 25 października. W naszej szkole również postanowiliśmy uczcić ten dzień. Każda klasa po losowaniu, przygotowanym przez Samorząd Szkolny, miała za zadanie przygotować plakat i informacje na temat danej rasy psa. Uczniowie wszystkich klas przygotowali kolorowe plakaty oraz mnóstwo informacji i ciekawostek na temat takich ras jak: mops – klasa I, dalmatyńczyk - klasa II, owczarek niemiecki – klasa III, labrador – klasa IV, york - klasa V, golden retriever – klasa VI i ratlerek- klasa VII. Dla wszystkich była to bardzo ciekawa lekcja - uczniowie dowiedzieli się, jakie funkcje spełniają psy w życiu człowieka, jakie mają zwyczaje, czym się charakteryzuje dana rasa i dlaczego warto mieć psa. Wszystkie plakaty będą do obejrzenia na gazetce szkolnej a w nagrodę uczniowie jak co roku odwiedzą Przytulisko dla Zwierząt w Kolbuszowej. Do tej wizyty przygotowujemy się od dwóch tygodni zbierając potrzebne dla zwierząt rzeczy typu: karma, koce, obroże, smycze, zabawki dla zwierząt.

       

     • Święto Szkoły


     • W rocznicę nadania naszej szkole imienia tradycyjnie uczciliśmy pamięć Patrona i uroczyście przyjęliśmy do grona uczniów nowych członków. Rodzice, zadbali, by dzień teżn zapisał się w pamięci pierwszoklasistów na słodko.. 

    • Wycieczka do Izby Rybackiej
     • Wycieczka do Izby Rybackiej

     •     29 września 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Zarębkach z klas 0 - 3 wraz z opiekunami odwiedziły Izbę Rybacką w Wilczej Woli. Mimo że pogoda nie dopisywała nie było czasu na nudę. Pani Kasia zadbała o to by dzieci poznały wiele ciekawostek o karpiui innych rybach. Zapoznały się z przyroda  otaczającą stawy i przeszły ścieżką edukacyjna. Dzieci się świetnie bawiły, brały udział w konkursach i zabawach, które utrwaliły wiadomości przekazane przez opiekuna naszej grupy. Na koniec każde dziecko otrzymało naklejki, pamiątki za uczestnictwo w warsztatach.

    • Początek wakacji na sportowo
     • Początek wakacji na sportowo

     •      Po rozdaniu świadectw spotkała nas niespodzianka. Dzięki przewodniczącemu Rady Rodziców panu Norbertowi Tylutkiemu uczniowie i nauczyciele wzięli udział w I Turnieju w Piłce Nożnej Służb Mundurowych na stadionie sportowym w Kolbuszowej. Mundurowi rozgrywali mecze a dla dzieci przygotowane były liczne konkursy, gry i zabawy z nagrodami. Można było obejrzeć i dotknąć specjalistyczny sprzęt służb mundurowych, tresurę psa policyjnego. Bardziej odważni mogli sprawdzić się na strzelnicy. Najmłodszym najbardziej podobała się dmuchana zjeżdżalnia i wata cukrowa. Uczestnicy mogli również posmakować pysznej grochówki, zjeść kiełbaskę z grilla i lody. Wyśmienitej zabawy nie przerwał nawet rzęsisty deszcz, który kilka razy zmoczył uczestników. Po kilku godzinach spędzonych na stadionie pod opieka rodziców i nauczycieli bezpiecznie wróciliśmy do domu.

             Dziękujemy za fantastyczny początek wakacji!!!

       

    • Wakacje, wakacje
     • Wakacje, wakacje

     •             Wszystkim dzieciom i rodzicom                   życzymy wspaniałych, słonecznych  i bezpiecznych wakacji, pełnych niesamowitych wrażeń.

       

     • Gminny konkurs "Jestem Bezpieczny"

     •      Jak co roku nasza szkoła zorganizowała gminny konkurs "Jestem bezpieczny". Celem konkursu jest poprawa bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o bezpieczenstwie i właściwych zachowaniach wobec zagrożeń. Tematem tegorocznej edycji było "Bezpieczeństwo oczami dziecka". Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy plastycznej w formie plakatu na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa (w szkole, w domu, na ulicy, w lesie, nad wodą itp.) oczami wyobraźni dziecka. Na konkurs wpłyneło dużo prac ze szkół  z całej gminy. Komisja konkursowa miała wielki kłopot ze wskazaniem tych najlepszych. Ostatecznie wyniki wyglądaja nastepująco:

      W kategorii klas I-III

      I miejsce - Natalia Kurda SP w  Kolbuszowej Górnej

      II miejsce - Gabriela Konefał SP w Kolbuszowej Górnej

      III miejsce - Franciszek Białek SP w Domatkowie

      Wyróżnienia:

      - Martyna Kret ZS w Widełce

      - Adrian Sitarz SP w  Kolbuszowej Górnej

      - Szymon Dec SP w  Kolbuszowej Górnej

      - Wiktoria Nowak SP w Zarębkach

      W kategorii klas IV - VI

      I miejsce - Izabela Halat SP w  Kolbuszowej Górnej

      II miejsce - Emila Skóra SP w Przedborzu

      III miejsce - Oliwia Serafin SP w Zarębkach

      Wyróżnienia;

      - Wojciech Gola SP w Domatkowie

      - Natalia Puzio SP w  Kolbuszowej Górnej

      - Amelia Wilk SP w Zarębkach

      - Paweł Wieteszka ZSS w Kolbuszowej Dolnej

      - Monika Krupa SP w Zarębkach

      - Gacriela Zawisza SP w Przedborzu

      Każdy z nagrodzonych otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową. 

      Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

       

    • Wycieczka w Pieniny
     • Wycieczka w Pieniny

     •         8 czerwca cała szkoła wybrała się na wycieczkę w Pieniny. O godzinie 600 wyruszyliśmy autokarem z  kościelnego parkingu do Sromowiec –Kątów. Po długim czekanie przed kasą biletową usadowiliśmy się  w trypach (łódkach) rozpoczęliśmy spływ Przełomem Dunajca. Na taką atrakcję mogliśmy sobie pozwolić dzięki uczestnictwu w projekcie „Akademia Kreatywności”. Przez 2,5 godziny podziwialiśmy piękne widoki, słuchaliśmy miejscowych legend. Flisacy chętnie opowiadali o skoku Janosika, Czerwonym klasztorze, Słowackim Trakcie Solny. Poznaliśmy ciekawostki flory i fauny PPN. Po dopłynięciu do Szczawnicy udaliśmy się do pobliskiej restauracji na smaczny obiad. Następnie przeszliśmy do stacji Kolejki Krzesełkowej na Polanicę. Wyjazd na górę uświadomił niektórym, że maja lek wysokości. Na szczycie wszyscy uczestnicy skorzystali z toru saneczkowego. W specjalnych sankach można było zjechać metalowym torem. Niektórym jazda tak się spodobała, że postanowili wydać na bilety ostatnie pieniądze. Po powrocie na stację kolejki odszukaliśmy autobus i ruszyliśmy w kierunku domu. Po drodze zatrzymaliśmy się jeszcze w Starym Sączu gdzie w Sanktuarium Św. Kingi tamtejszy kustosz oprowadził nas i opowiedział o zabytkach sanktuarium. Do domu wróciliśmy zmęczeni ale zadowoleni i pełni wrażeń.